Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri príchode na našu stránku máte možnosť zvoliť si, aké z Vašich osobných údajov a v akom rozsahu budú spracovávané nami, ale aj tretími stranami, a to vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu s takýmto spracovávaním. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR). Pokiaľ si neviete zvoliť Vami požadovanú kombináciu spracovávaných a nespracovávaných údajov, ste povinný naše stránky bezodkladne opustiť. Ak tak neurobíte, budete znášať všetky dôsledky tohto konania. V opačnom prípade si zvoľte Vami požadovanú kombináciu spracovávaných/nespracovávaných údajov a vyjadrite súhlas s ich spracovávaním.

K spracovávaniu akéhokoľvek Vášho osobného údaju musíte vyjadriť súhlas ešte predtým, než začne byť spracovávaný. Bez vyjadrenia súhlasu nespracuvávame žiadne osobné údaje. Ku každému súhlasu sa viažu aj podmienky spracovávania konkrétnych osobných údajov, ktoré sa chystáte poskytnúť.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, týkajúcich sa spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou, nás prosím kontaktujte.


Cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám povedia napríklad to, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán

Na stránkach BIZ1 s.r.o. sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole BIZ1 s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločnosti Google, WordPress, WordPress pluginov a iných) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube, Vimeo alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. BIZ1 s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním týchto súborov cookies ani prístup k nim. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou BIZ1 s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, pričom nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webstránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. BIZ1 s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „Pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k internetu rozličné zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.


Podmienky používania

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti BIZ1 s.r.o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. BIZ1 s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto webovú stránku.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť BIZ1 s.r.o., Diamantová 11, 040 11 Košice, IČO: 50963384, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo 41685/V. Túto webovú stránku tvoria webové stránky prevádzkované na doménach druhej úrovne calliope.sk.

Používanie stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť BIZ1 s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na vlastné používanie pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva. Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok ďalšieho použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné konzultovať so spoločnosťou BIZ1 s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť najmä o ponuke produktov spoločnosti BIZ1 s.r.o. a jej partnerov, ale aj o jej ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a BIZ1 s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti BIZ1 s.r.o. v súvislosti s ňou poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Nezáväzná objednávka

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju zo strany objednávateľa písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení zák. č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2021 BIZ1 s.r.o. Všetky práva vyhradené.

(C) 2020 CALLIOPE.sk - Miniatúrny počítač pre zábavné programovanie